Søsætning 2023

Søsætning med Lars Therkildsen foregår på følgende dage: 31/3, 14/4 og 28/4 (ny dato!).

Sedler at skrive sig på bliver hængt op i klubhuset 15. marts.

Læs dette før, du skriver dig på listerne:
Vigtigt! SKRIV hvis du vejer 8 ton. Vigtigt!
Tilmeldingen er økonomisk bindende.
Bemærk: Lars er træt af, at folk brokker sig over prisen. Det er på timebasis, så hvis skib og mandskab er klart, er det billigere, end hvis man roder og forsinker processen.
Prisen kan svinge mellem 600kr – 1000kr.
Du kan ikke udeblive fra dit valgte dato/tidsrum.
I kan bytte internt på listen, men det er stadig økonomisk bindende.
Tiderne er skønsmæssige og I må tåle at blive skubbet for, at skabe sammenhæng for vognmanden. Så vær beredt mere end den ½ time, I har booket.
Kan du ikke de 3 dage, skal du selv kontakte Lars for søsætning på en hverdag. Dette er udenfor klubregi.
Mvh Krogens bestyrelse/fartøjsinspektør.

Parkeringstilladelse

Hvis du har en parkeringstilladelse for 2022 så er sidste gyldige dato 15. marts 2023.

Derfor udleveres der nye tilladelser i Klubhuset på følgende datoer og tidspunkter. Natparkeringsskema udleveres på samme datoer.

Torsdag 23.02 kl. 16.00-17.30

Onsdag 01.03 kl. 16.30-18.00

Et evt. ”opsamlingsheat” kort inden 15.03 vil blive meldt ud via vores Facebook gruppe.

Skulle det vise sig nødvendigt, vil det efter 15.03 være muligt at afhente en parkeringstilladelse på Åbovej 17, 8260 Viby J efter nærmere aftale.

Hvis du, siden du sidst fik en parkeringstilladelse, har fået nyt registreringsnummer, så send mig en mail med det nye nummer på torsten.ulsig@gmail.com, så jeg kan udfylde tilladelsen på forhånd og få opdateret din tilladelse i Access.

Det er desværre ikke muligt med det nye format for 2023 tilladelsen at lave en pdf-version. Så jeg har ingen mulighed for at maile dig en 2023 tilladelse.

Mvh

Torsten

Geden søger kuske

Materiellaug Vest – MLV – søger klubmedlemmer, som er interesseret i først at lære at køre vores fælles gummiged “Geden” og dernæst at indgå i den praktiske kørsel/pleje af dyret, f.eks. i forbindelse med båd-isætning og -optagning.

På www.mlval.dk kan man under punktet “Booking” læse mere.

Hvis det er noget for dig, bedes du henvende dig til Krogens medlem af MLVs bestyrelse:

Torsten Ulsig

Torsten.ulsig@gmail.com

Tlf. 25385378

Hvordan kan Aarhus Ø blive endnu bedre?

Skal der være en ny lystbådehavn, flere boliger, mere vandsport eller noget helt andet?

Kom med dit forslag på www.aarhusoe-mangler.dk

Dit input bliver brugt i det videre arbejde med at skabe forbindelser på tværs af Aarhus Ø, udvikle Pier 3 og sikre flere vandbaserede aktiviteter.

Med venlig hilsen

Rasmus Blicher

Presse- og kommunikationskonsulent

Aarhus Kommune

Sæsonafslutning 2022

Lørdag den 29. oktober 2022 kl. 10:00 tager vi standeren ned for denne sæson. Klubben er vært ved en kop kaffe, lidt brød og 1-enkelt til fremmødte medlemmer.

Når de sidste både er kommet på land 4. november aflåses klubhuset, så husk nøgle.

Bådoptagning

Therkildsen sætter både på land på følgende datoer:

Fre d. 30 sept, lør d. 22 okt og lør d.5 nov.

Alle dage fra kl. 08:00.

Book tid på skemaerne ophængt i klubhuset.

Husk skriv KUN med BLYANT.

Prisen er afhængig af, hvor nemt det går!

Hvis 2 både kommer op på en time er det 6-700,-pr stk.

Hvis folk ikke er forberedte koster det mere! Så vær klar til tiden!

Skemaerne til booking af tid kommer op i klubhuset medio september.