Geden søger kuske

Materiellaug Vest – MLV – søger klubmedlemmer, som er interesseret i først at lære at køre vores fælles gummiged “Geden” og dernæst at indgå i den praktiske kørsel/pleje af dyret, f.eks. i forbindelse med båd-isætning og -optagning.

På www.mlval.dk kan man under punktet “Booking” læse mere.

Hvis det er noget for dig, bedes du henvende dig til Krogens medlem af MLVs bestyrelse:

Torsten Ulsig

Torsten.ulsig@gmail.com

Tlf. 25385378