BÅDOPTAGNING 🏗

Bådoptagning sker på følgende datoer:

6 oktober 2023
21 oktober 2023
3 november 2023

Lister blir sat op om 1 måneds tid, husk at man ikke kan bestille et bestemt tidspunkt
eller sted!!

Der vil være en plan for placering , som skal overholdes. Selve rækkefølgen vil blive angivet nogle dage forinden.
Hvis der er særlige ønsker skal du skrive sms til 22508470, og jeg vil forsøge, om det er muligt at opfylde dem.
Egne stativer skal have navn og tlf.nr på.
Alle disse nye regler er til for at lette arbejdet og dermed måske også prisen .

Mvh SKR, fartøjsinspektoratet.

Vigtig information fra generalforsamlingen !

Til alle medlemmer af Bådelauget Krogen

Referat af Krogens Generalforsamling 2023 ligger nu på hjemmesiden og kan læses via dette link.

Der er to vigtige informationer i referatet, som vi ønsker at henlede medlemmernes opmærksomhed på. 

1. Kommunen har med en ekstraordinært stor stigning på 9% indeksreguleret priserne for pladsleje kort efter, at opkrævninger var udsendt. Derfor må vi i 2024 regulere priserne med 10 %. Dette gør, at vi over de næste 3-4 år kan dække det forventede underskud på ca. 60.000kr.Taksterne bliver som følger:


A-plads stiger fra 5.500 kr. til 6.050 kr.
B-plads stiger fra 7.600 kr. til 8.360 kr.
C-plads stiger fra 10.600 kr. til 11.660 kr.
D-plads stiger fra 13.600 kr. til 14.960 kr.

Klubkontingent er uændret 400 kr/år.

2. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til revision af ”Regler for klubhus, moler og kaj”. Dette betyder, at flg. regel nu er gældende.

“Egne medbragte øl og sodavand må ikke indtages i klubhuset eller på terrassen. Disse drikkevarer skal købes i klubbens  læskedrikkeautomat. Kun under særlige omstændigheder kan bestyrelsen give dispensation for denne regel.” 

Reglen er bl.a. indført, fordi indtægten bidrager til at dække en del af de ikke uvæsentlige udgifter til el, vand, rengøring m.m. i forb. m. drift af klubhuset.

Vi henstiller til alle medlemmer om at overholde denne regel.

Mvh

Bestyrelsen

STANDERHEJSNING

Så er det på lørdag kl. 10, vi lader standeren gå til tops for sejlsæsonen 2023.

Kom glad, få en bid morgenmad og en hyggesnak, inden weekenden nok fortsætter med bådklargøring og/eller sejlads?

Frihavnsordningen 2023

Bådelauget Krogen er en del af Frihavnsordningen!

EN RÆKKE LYSTBÅDEHAVNE OG KLUBBER I HELE DANMARK SAMT LANGS DE TYSKE, SVENSKE OG NORSKE KYSTER ER TILSLUTTET FRIHAVNSORDNINGEN, HVORVED GÆSTESEJLERNE KAN BESØGE HINANDENS HAVNE TIL NEDSAT AFGIFT.

Hvis du ønsker at besøge en af de andre frihavne til nedsat afgift, kan du nu købe FH2023 mærket hos Steffen i klubhuset, ca. hver eftermiddag. Prisen er 50,-

Læs mere om Frihavnsordningen: https://frihavne.dk/

Tildeling af de ledige pladser ⛵️🛥

Til sæsonen 2023 havde vi 3 ledige pladser, de er nu uddelt til nr. 633, 702 og 709 på ventelisten.

Velkommen på broerne ! 🇩🇰

Der er et spring i nummerere, da ikke alle på ventelisten viste interesse for de ledige pladser. Måske fordi de ikke havde den rigtige størrelse, eller fordi man ikke ønsker en plads pt.

🔴 SØSÆTNING DATOÆNDRING !! 🔴

Vi har måttet ændre en dato for søsætning, så søsætningen ser således ud:

31/3 ( som før )

14/4 ( som før )

28/4 ( ny dato )

Der er standerhejsning d.29/4 🇩🇰🥂☕️🥐

Har du ikke har mulighed for at søsætte din båd, på overnævnte datoer, er du velkommen til at prøve at ringe til Jørgen Andersen i TSA (tlf: 2087 0872 ) for evt at blive søsat på en af deres dage.

Mvh SKR, Fartøjsinspektør

Søsætning 2023

Søsætning med Lars Therkildsen foregår på følgende dage: 31/3, 14/4 og 28/4 (ny dato!).

Sedler at skrive sig på bliver hængt op i klubhuset 15. marts.

Læs dette før, du skriver dig på listerne:
Vigtigt! SKRIV hvis du vejer 8 ton. Vigtigt!
Tilmeldingen er økonomisk bindende.
Bemærk: Lars er træt af, at folk brokker sig over prisen. Det er på timebasis, så hvis skib og mandskab er klart, er det billigere, end hvis man roder og forsinker processen.
Prisen kan svinge mellem 600kr – 1000kr.
Du kan ikke udeblive fra dit valgte dato/tidsrum.
I kan bytte internt på listen, men det er stadig økonomisk bindende.
Tiderne er skønsmæssige og I må tåle at blive skubbet for, at skabe sammenhæng for vognmanden. Så vær beredt mere end den ½ time, I har booket.
Kan du ikke de 3 dage, skal du selv kontakte Lars for søsætning på en hverdag. Dette er udenfor klubregi.
Mvh Krogens bestyrelse/fartøjsinspektør.

Parkeringstilladelse

Hvis du har en parkeringstilladelse for 2022 så er sidste gyldige dato 15. marts 2023.

Derfor udleveres der nye tilladelser i Klubhuset på følgende datoer og tidspunkter. Natparkeringsskema udleveres på samme datoer.

Torsdag 23.02 kl. 16.00-17.30

Onsdag 01.03 kl. 16.30-18.00

Et evt. ”opsamlingsheat” kort inden 15.03 vil blive meldt ud via vores Facebook gruppe.

Skulle det vise sig nødvendigt, vil det efter 15.03 være muligt at afhente en parkeringstilladelse på Åbovej 17, 8260 Viby J efter nærmere aftale.

Hvis du, siden du sidst fik en parkeringstilladelse, har fået nyt registreringsnummer, så send mig en mail med det nye nummer på torsten.ulsig@gmail.com, så jeg kan udfylde tilladelsen på forhånd og få opdateret din tilladelse i Access.

Det er desværre ikke muligt med det nye format for 2023 tilladelsen at lave en pdf-version. Så jeg har ingen mulighed for at maile dig en 2023 tilladelse.

Mvh

Torsten