Vigtig information fra generalforsamlingen !

Til alle medlemmer af Bådelauget Krogen

Referat af Krogens Generalforsamling 2023 ligger nu på hjemmesiden og kan læses via dette link.

Der er to vigtige informationer i referatet, som vi ønsker at henlede medlemmernes opmærksomhed på. 

1. Kommunen har med en ekstraordinært stor stigning på 9% indeksreguleret priserne for pladsleje kort efter, at opkrævninger var udsendt. Derfor må vi i 2024 regulere priserne med 10 %. Dette gør, at vi over de næste 3-4 år kan dække det forventede underskud på ca. 60.000kr.Taksterne bliver som følger:


A-plads stiger fra 5.500 kr. til 6.050 kr.
B-plads stiger fra 7.600 kr. til 8.360 kr.
C-plads stiger fra 10.600 kr. til 11.660 kr.
D-plads stiger fra 13.600 kr. til 14.960 kr.

Klubkontingent er uændret 400 kr/år.

2. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til revision af ”Regler for klubhus, moler og kaj”. Dette betyder, at flg. regel nu er gældende.

“Egne medbragte øl og sodavand må ikke indtages i klubhuset eller på terrassen. Disse drikkevarer skal købes i klubbens  læskedrikkeautomat. Kun under særlige omstændigheder kan bestyrelsen give dispensation for denne regel.” 

Reglen er bl.a. indført, fordi indtægten bidrager til at dække en del af de ikke uvæsentlige udgifter til el, vand, rengøring m.m. i forb. m. drift af klubhuset.

Vi henstiller til alle medlemmer om at overholde denne regel.

Mvh

Bestyrelsen