Foreningen

Bådelauget Krogen drives som en demokratisk forening med en årlig generalforsamling, som vælger en bestyrelse til at varetage den daglige drift.

Ønsker du en bådplads i Bådelauget Krogen, så skal du udfylde ansøgningsskemaet

og sende det retur til medlem@baadelaugetkrogen.dk skriv “Ansøgning” i emnefeltet.

Det koster 400,- om året at være medlem af Bådelauget Krogen, og det koster 100,- at stå på ventelisten, i alt 500,- årligt.

ANSØGNINGSSKEMA