Fartøjsstationen

Krogen råder over

27 A pladser 8 x 2.5 m. á 6.050 kr. pr. år
30 B pladser 10 x 3 m. á 8.360 kr. pr. år
19 C pladser 12 x 3,5 m. á 11.660 kr. pr. år
13 D pladser 12 x 4.,5 m. á 14.960 kr. pr. år.

Alle pladser har pæle.

Tildeling af pladser

Ønsker en pladsejer at bytte til en anden plads på fartøjsstationen, skal dette meddeles skriftligt til Fartøjsinspektøren inden 1. dec. Disse ønsker imødekommes så vidt muligt før udbud af ledige pladser.

Ledige pladser udbydes løbende, efter opslag i klubhuset og på hjemmesiden og med mail til alle medlemmer på ventelisten. Det medlem på ventelisten, med laveste nummer på ventelisten, bliver tilbudt pladsen.

Når medlemmet siger ja til pladsen orienteres kassereren, og der sendes opkrævning på årets havneleje. Havnelejen skal være betalt indenfor 14 dage efter modtaget opkrævning – er betaling ikke rettidig mistes retten til pladsen.

Medmindre andet er aftalt, forventes det, at der ligger en båd på pladsen ved sæsonstart.

Se retningslinjerne for bådstativer på land HER.

El

El afregnes med 3,00 kr. pr. kWh. Det er kun tilladt for medlemmerne at trække strøm gennem tildelt måler, som fås ved henvendelse til kabelmester Mogens Eduard Jensen, tlf. 28222062 eller Steffen Skov, tlf. 53545634. Medlemmer med måler skal desuden betale kr. 100 pr. år til vedligeholdelse af kabler og målere.

Der afregnes mindst en gang årligt ved aflæsning og indberetning af målertal til elmåleransvarlig Mads Bo Falk, mail@madsbofalk.dk. Indberetningen kan ske ved at sende MMS med billede af måleren til Mads, tlf. 30265585.
Aflæsning skal ske senest d. 1/6 hvert år. Ved særligt stort forbrug afregnes hyppigere, efter aftale.

Afregning af strøm sker ved overførsel til konto 9838 – 2070201103 eller med Mobilepay til 261569. I begge tilfælde med angivelse af målernummer – ikke medlemsnummer, navn eller andet!