Parkering

Parkering på havnen

Bådelauget Krogens medlemmer har ligesom medlemmer af de øvrige klubber mulighed for at parkere på særlige områder på FTL-havnen, der bestyres af Havnemyndigheden. Parkeringen foregår i henhold til et regelsæt, der er udstukket af Havnemyndigheden/Sport & Fritid efter gensidig aftale med foreningerne.

Følgende gælder:

De afspærrede områder, der er reserveret til havnens brugere, må kun benyttes af medlemmer af havnens foreninger, og kun når der udøves en foreningsmæssig aktivitet. Dvs. f.eks. sejlads, arbejde på båd eller aktiviteter i eller omkring eget eller andre klubbers klubhus.

Konkrete eksempler:

Et medlem skal ned på havnen og arbejde på sin båd. De aflukkede områder kan benyttes.
Et medlem arbejder i midtbyen, parkerer på havnen og cykler på arbejde: De lukkede områder kan ikke benyttes.
Et medlem bor på sin båd og har brug for en parkeringsplads. De aflukkede områder kan ikke benyttes. Personen må finde andre muligheder, f.eks. Navitas’ p-hus.
Et medlem skal ud og sejle sammen med nogle venner (som ikke er medlemmer). Vennerne kan ikke benytte de aflukkede områder.
Klubben afholder et stævne med deltagere udefra. Klubben kan udstede midlertidige tilladelser til stævnedeltagerne, så de kan benytte de aflukkede områder.
Klubben udlåner klubhuset til et medlem, der holder en fest. Festdeltagerne kan ikke benytte de aflukkede områder.

Parkeringskort

Bestyrelsen i Krogen v/Torsten (torsten.ulsig@gmail.com) kan udlevere et parkeringskort til medlemmer af Krogen, som ved underskrift erklærer, at de er bekendt med og vil overholde de regler, der er gældende for parkering med parkeringstilladelse. Medlemmer skal desuden underskrive en samtykkeerklæring. Se reglerne her.

Da der er P-kontrol er det vigtigt, at det udleverede parkeringskort altid anbringes synligt i bilens forrude.

Natparkering

Natparkering (kl. 00-06) er tilladt i forbindelse med foreningsmæssig aktivitet såsom sejlads, klubfest el. lign., dog maks. 30 nætter om året pr. P-tilladelse.

Ved natparkering skal en særlig nattilladelse udleveret af foreningen være synlig i bilens forrude. Denne tilladelse er et A4-skema med 30 linjer, der udfyldes forud for parkeringen med kuglepen el. lign. – en linje pr. nat. På skemaet angives en specifik årsag til nat- parkeringen. Når nattilladelsen er helt udfyldt, er den brugt for året.
I tilfælde af bortkomst kan nattilladelsen én gang erstattes af en 10-linjers tilladelse.

Øvrige bestemmelser

Parkeringskortet er gældende frem til 31. december i udstedelsesåret, derefter skal et nyt udstedes. Parkeringskortet gælder kun til det køretøj, det er udstedt til, og kan anvendes på vest- og østsiden. På østsiden skal der anvendes telefonisk P-kode: Ind: 91 18 13 96. Ud: 23 85 12 62. På vestsiden (opfyldningen) anvendes 91 18 67 57.
Ved misbrug vil bestyrelsen inddrage parkeringskort og nøgle.

Da der er P-kontrol er det vigtigt, at det udleverede parkeringskort altid anbringes synligt i bilens forrude.

Parkeringskortet er gældende frem til 31. december i udstedelsesåret, derefter skal et nyt udstedes. Parkeringskortet gælder kun til det køretøj, det er udstedt til, og kan anvendes på vest- og østsiden. På østsiden skal der anvendes telefonisk P-kode: Ind: 91 18 13 96. Ud: 23 85 12 62. På vestsiden (opfyldningen) anvendes 91 18 67 57.

Ved misbrug vil bestyrelsen inddrage parkeringskort og nøgle.